Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Novetats

27/05/2020: Fase 2: Sorteig

        El 27/05/2020 s'ha realitzat un sorteig per a designar comerciants de venda ambulant que poden reiniciar la seva activitat en els mercats de Calvià Vila i Peguera.  Són:

        Calvià Vila:  IBRA DIAGNE DIOP, TERESA TORRES AMAYA y ROSA VILA JUAN.

        Peguera: MBENGUE GUEYE MBACKE, IBRAHIMA NDIAYE, JIAN LUO, MARK FRANCIS CLEAVER, KIRSTEN NOWOCZYN, IBRAHIMA COUTA NDIME, ALIOU DIOP, MARÍA RAQUEL NIETO FERNÁNDEZ, GRACIELA BEATRIZ ALMONACID BUSTOS, ANNA SUREDA QUINTANA, LUZ DIVINA JIMÉNEZ REYES, MAHMADANE KEBE NDIAYE y ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

        Aquestes persones únicament poden instal·lar una (1) parada en el mercat. És a dir, les dimensions de l'espai de venda serà, com a màxim, de 2 x 2,80 m.

Represa o reinici del còmput dels terminis administratius: 

25/05/2020: Fase 2: Condicions

INFORMACIÓ MESURES COVID-19: 

Per a totes les ocupacions de via pública (OVP) noves (no tramitades en 2019) o modificacions (per exemple, ampliacions) respecte a les autoritzades en any passat s'estableixen les següents condicions: 
     - Amplària mínima de la vorera pública per a pas per als vianants: > 2,00 m.
     - Amplària mínima del pas cap a l'interior del local i sortida d'aquest: > 1,50 m.

1. Les sol·licituds de terrasses en les mateixes condicions de l'any passat (es pot ampliar el termini fins a 31/12/2020). El tràmit es durà a terme presentant el següent Model de sol·licitud.

2. Les sol·licituds noves o ampliacions d'ocupació.  El tràmit es durà a terme presentant el Model de sol·licitud amb un pla detallat de la superfície d'aprofitament, elements a instal·lar, així com la superfície que es pretén ocupar i la seva situació en el municipi.

La presentació de sol·licituds o documents a l'Ajuntament de Calvià es pot fer de diferents maneres, mentre es mantingui l'Estat d'Alarma declarat per Reial Decret i la resta de normes que s'han dictat, o que es puguin dictar, i mentre segueixin en vigor les mesures de seguretat i de distanciament social:

  1. Si ja té certificat electrònic o DNIe,pot enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià per mitjà de Registre Electrònic General de l'AGE.
  2. Si vol o necessita obtenir un certificat electrònic, durant l'estat d'alarma, per enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià, contacti amb el 971 13 91 03 o enviï un correu a poblacio@calvia.com
  3. Si necessita presentar sol·licituds o documents a l'Ajuntament, de manera urgent, i no té certificat electrònic o DNIe, davant el tancament de l'atenció presencial de les oficines de l'Ajuntament de Calvià, com a mesura de contenció del COVID19, i per donar resposta a la necessitat de presentació urgent d'escrits, comunicacions o sol·licituds, s'ha habilitat un tràmit extraordinari i temporal que no requereix un mitjà electrònic d'autenticació. Forma de presentació: En línia a la web de l'Ajuntament, a través d'un formulari: AQUÍ

Aquest accés té caràcter provisional, es mantindrà mentre romangui la situació ocasionada pel COVID19, i s'ha d'utilitzar de manera excepcional, únicament per a realitzar presentacions urgents, que no poden ser ajornades, i que no puguin ser realitzades de manera presencial. Tràmit d'exclusiu ús per persones físiques, no obligades a tramitar electrònicament dacord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

DURANT LA FASE 1 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT ÚNICAMENT PODRAN OBRIR LES PARADES DE VENDA DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS O D'INPUTS PER A ACTIVITATS AGRÍCOLES O RAMADERES.