Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Informau-vos de les Ajudes per a l'inici de curs

Dimarts, 4 de juny de 2019

CONVOCATÒRIA MUNICIPAL D'AJUDES PER A L'INICI DE CURS ESCOLAR 2019- 2020

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUTS EN ELS REGISTRES MUNICIPALS Del 17 de juny al 12 de juliol de 2019
(Ajuntament, Policia Local i Centre Municipal de Serveis de Palmanova)
Informació i documentacióen aquest enllaç o telèfon 971 13 91 00

REQUISITS:
1. La persona sol·licitant i l'alumnat hauran de ser residents i estar empadronats en el municipi amb una antiguitat mínima de dia 1 de gener de 2019.
2. L'alumnat haurà d'estar matriculat en un centre públic d'educació primària o d'educació secundària obligatòria.
3. El pare/mare tutor/a legal hauràn d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries estatals, autonòmiques i amb l'Ajuntament de Calvià o imposades per les disposicions legals vigents. Quan les unitats familiars no compleixin exclusivament aquest requisit i no disposin de recursos suficients podran beneficiar-se de la subvenció mitjançant la valoració i l'informe social de situació de vulnerabilitat dels Serveis Socials Municipals en aquest sentit.
4. La unitat familiar no pot superar els següents límits d'ingressos en l'exercici fiscal de l'any 2018 (calculat el rendiment net de la base imposable general) per poder beneficiar-se d'aquestes ajudes:
Nombre de membres unitat familiar (- Límit ingressos 2018)
2 membres 17.957,50 ?
3 membres 23.344,20 ?
4 membres 28.013,70 ?
5 membres 30.815,40 ?
6 membres 33.895,40 ?
7 membres i més 37.345,00 ?
En els casos en els quals el rendiment net de l'estalvi sigui igual o superior a 250 ? es denegarà la sol·licitud d'ajuda.