Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Canal de WhatsApp

Nou canal de difusió d'activitats i recursos per a persones de 65 anys o més de Calvià

 

Protecció de dades

Segons estableix la vigent normativa de protecció de dades se l'informa que les seves dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Calviá, amb NIF P0701100J i correu electrònic de contacte calvia@calvia.com, que actua com a responsable del tractament, amb la finalitat d'informar la població de persones grans sobre les activitats que organitzi el Departament de Desenvolupament Social, Infància i Gent Gran o altres departaments sempre que aquestes estiguin adreçades a aquest col·lectiu i així poder tenir un contacte més directe amb la població gran del municipi.

La licitud del tractament està basada en l'article 6.1 a) del RGPD a través del consentiment de la persona interessada. L'informem que té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

No estan previstes comunicacions de dades a tercers ni transferències a tercers països o organitzacions internacionals, excepte per al compliment eventual d'una obligació legal.

Les dades seran conservades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Podrà retirar el seu consentiment enviant la paraula BAIXA a través de la mateixa aplicació i des del mateix número de telèfon des del qual va tramitar la seva alta.

Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, així com altres drets, davant l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle 1, Calvià, Illes Balears o a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

Si en l'exercici dels seus drets no ha estat degudament atès podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Adreça: C/Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid (Madrid) – Seu electrònica: sedeagpd.gob.es. No obstant això, en primera instància, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de l'adreça dpd@calvia.com.

L'Ajuntament de Calvià adverteix expressament que la utilització de WhatsApp com a mitjà de comunicació suposa l'acceptació dels termes i condicions (www.whatsapp.com/legal) establerts per l'aplicació i que són totalment aliens a l'Ajuntament. Entre aquestes estipulacions caldria destacar l'allotjament de les seves dades personals fora de la Unió Europea, concretament als Estats Units, país que no disposa d'una normativa tan estricta en matèria de protecció de dades com l'existent a la Unió Europea.