Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Famílies monoparentals

PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPORT A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS

BONIFICACIONS 2022

La Llei 08/2018 de 31 de juliol, de suport a les famílies, recull per primera vegada el concepte de família monoparental en resposta a la realitat familiar actual. Aquesta llei té com a objectius bàsics integrar el conjunt d'actuacions que es desenvolupen des de distints departaments de l'administració autonòmica en un únic marc normatiu, definir nous serveis i prestacions per a les famílies i definir situacions familiars que requereixen una major protecció. El marc legal de suport que es planteja té un enfocament que cerca assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de les famílies.

Bona part de les anàlisis de polítiques públiques mostren que, per lluitar contra l'exclusió social, per reduir la desigualtat social i per fomentar la igualtat entre dones i homes, les polítiques de protecció i suport a les famílies són especialment eficients, ja que tenen un caràcter transversal i universalista i faciliten la incidència de les polítiques més específiques. En aquest sentit, pareix que tenen un efecte multiplicador sobre els programes de reducció de les desigualtats.'article 7 de la Llei 08/2018 defineix les famílies monoparentals com les que estan formades per un o més fills o filles que compleixen els requisits establerts en l'apartat 3 d'aquest article i que depenen econòmicament d'una sola persona progenitora, tutora, acollidora o adoptant, amb qui conviuen. A més, estableix que les famílies monoparentals amb dues o més filles o fills s'equiparin al règim d'ajudes i exempcions previst en la normativa vigent d'àmbit autonòmic per a les famílies nombroses.

El Decret 28/2020 de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa, delega la competència del reconeixement i expedició del títol de família monoparental, en el cas de Mallorca, en el Consell Insular de Mallorca a través de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

1. NORMATIVA

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.

Llei 8/2018 de 31 de juliol, de suport a les famílies.

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

Decret 28/2020 de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa.

2. DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS D'INTERÉS (de la Seu electrònica de l'IMAS)

Requisits per tramitar el títol de família monoparental.

Tràmit i preguntes freqüents.

3. TRAMITACIÓ I RENOVACIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL

El títol oficial de família monoparental es tramita davant l’IMAS. La documentació es pot presentar en les oficines de l’IMAS o a través del registre general de l'Ajuntament de Calvià.

3.1. IMAS Gerència. Secció d'Atenció a la Ciutadania

Carrer del General Riera, 67. 07010 - Palma.

L'horari d'atenció presencial per a la tramitació d'altes noves i renovacions de famílies nombroses i famílies monoparentals és el següent:

 • Dilluns, dimecres i dijous de 8 a 17 hores
 • Dimarts i divendres de 8 a 14 hores

Només s'hi atén amb cita prèvia. Podeu sol·licitar la cita prèvia:

Telèfon de la central de l'IMAS: 971 763 325, EXTENSIÓ 1107.

L'horari d'atenció al públic és dimarts i divendres de 8 a 14 h; dilluns dimecres i dijous de 8 a 17 hores. Només s'atén amb cita prèvia. Podeu sol·licitar cita prèvia a l'enllaç següent: https://www.imasmallorca.net/citafront al teléfon 971 763 325 i a l'adreça electronica: atenciociutadana@imas.conselldemallorca.net.

 

Més informació sobre el tràmit

Peticions generals d'informació a l'adreça electrònica:

atenciociutadana@imas.conselldemallorca.net

3.2. En els registres municipals de l'Ajuntament de Calvià

L'horari de registre general de l'Ajuntament de Calvià és de 9 a 14 h. No es podrà atendre cap registre sense cita prèvia. Per demanar cita prèvia es pot fer a través d’aquest enllaç.

Adreces dels registres municipals:

Ajuntament de Calvià

C/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila

calvia@calvia.com

Centraleta: 971 13 91 00

Centre Municipal de Serveis

Antiga estació intermodal d'autobusos de Palmanova a la ctra. Calvia-Palmanova, núm. 40 (07282), de Palmanova (Calvià, Mallorca)

calvia@calvia.com

Centraleta: 971 13 91 00

4. TELÈFONS DE CONTACTE DELS SERVEIS MUNICIPALS QUE ATORGUEN LES BONIFICACIONS

IMEB (Institut Municipal d'Educació i Biblioteques): 971 139 100, ext. 9139

Servei de Cultura: 971 139 181, ext. 9208

Servei de Joventut: 971 68 30 00

Servei d'Intervenció Social i Gent Gran (coordinació programa ): 971 139173

5. BONIFICACIONS ANY 2022

Per a la tramitació de les bonificacions, és necessari adjuntar a la sol·licitud el reconeixement de família monoparental emès per l'Institut Mallorquí d'Afers Social (IMAS).

5.1. INSTITUT CALVIANER D'ESPORTS (ICE)

L'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals contempla bonificacions en dos conceptes:

 • Carnet d'abonament
  • Per a persones empadronades a Calvià: 60,72 % de descompte. Preu per persona en abonament de família monoparental: 38,46 €/any.
  • Per a persones no empadronades a Calvià: 18,36 % de descompte. Preu per persona en abonament de família monoparental 197,88 €/any.
 • Altres serveis esportius: tindran un descompte del 15 % que, a partir del tercer fill o filla, serà del 25 % en els preus aprovats en l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals. Aquests descomptes s'apliquen únicament a serveis esportius, no al lloguer d'instal·lacions esportives. Els clubs esportius que tinguin quotes per serveis esportius no regularitzades en l'ordenança no estan obligats a aplicar aquests descomptes.

5.2. IMEB (INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES)

Servei d'Aules d'Estiu

Les famílies monoparentals que participen en el Servei d'Aules d'Estiu que tenen lloc en els centres educatius públics durant els mesos de juliol i agost tindran accés preferent. Si es tracta de famílies monoparentals residents en el municipi de Calvià, que aportin el reconeixement de família monoparental, obtindran una aportació addicional de 10 € per mes o 15 € per quinzena per cada fill o filla matriculat o matriculada.

Centres de Reforç Educatiu de Calvià (CREC)

Els fills i filles de les famílies monoparentals que necessitin acudir als centres de reforç educatiu tindran accés preferent en el servei d'estiu.

5.3. EQUIPAMENT JUVENIL ES GENERADOR

Les tarifes relatives als cursos i tallers juvenils es reduiran en un 50 % per a les persones residents de Calvià quan la persona obligada al pagament sigui membre de família monoparental, amb les excepcions que assenyala el quadre de tarifes.

5.4. CULTURA

Escola de Dansa i Interpretació

Les famílies monoparentals poden obtenir un descompte del 50 % en les activitats de l'Escola de Dansa i interpretació.

Escola de Música

Qualsevol membre de la família monoparental que es matriculi en activitats musicals municipals no reglades pot optar a una bonificació del 25 %.

Activitats en centres escènics

Les famílies monoparentals poden obtenir el descompte del 25 % en totes les activitats culturals organitzades directament pels Serveis de Cultura de l'Ajuntament de Calvià a la Sala Palmanova, al Casal de Peguera i al Teatre de Sa Societat.

Serveis Municipals de Formació i d’Activitats Musicals

Hi obtindran una bonificació del 10 % les famílies monoparentals generals i del 25 % les famílies monoparentals especials en cursos de formació i en la realització d’actuacions musicals de:

 • La Banda Municipal de Música de Calvià
 • El Cor de Calvià
 • L’Escola de Ball de Bot de Calvià
 • L’Escola Municipal de Música de Calvià Josep Rubio Amengual.
 • Gegants i Gegantes de Calvià
 • Caparrots
 • Xeremiers